SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

ESTRATÈGIES DOCENTS:
Classes participatives amb exposició interactiva dels continguts del programa.
Presentació de materials de consulta i estudi a l'aula virtual.
Lectures prèvies preparatòries.
Visió comentada de pel·lícules.
Compliment de qüestionaris i / o exercicis sobre les activitats proposades a l'aula virtual.
Discussió i anàlisi de casos a classe.
Sessions de mediació amb tècniques d'entrenament en viu.
Tutorització en el desenvolupament dels treballs i projectes.
Assistència a conferències, xerrades i activitats complementàries

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16