SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Circuits de matrícula

L'estudiantat de nou ingrés en el moment de formalitzar la matrícula ha de seleccionar un circuit. El circuit incorporarà a la matrícula totes les assignatures que ha de cursar en primer curs, amb l'horari assignat, per a evitar coincidència de classes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16