SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Realitzar pràctiques en diferents entitats privades i públiques en l'àmbit de la gestió econòmica i financera. Algunes de les tasques que pot dur a terme l'alumnat a l'empresa poden estar relacionades amb l’administració, assessoria fiscal i comptable, auditoria de comptes, assessoria financera, tresoreria, direcció financera, gestió de risc, comptabilitat, entitats bancàries, assessoria borsària, impostos, Inspecció d'Hisenda, etc.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16