FC1036 - Gestió de Carteres

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els continguts d'aquesta assignatura es desenvoluparan per mitjà de sessions teòriques i pràctiques en laboratori d'informàtica. 

Els alumnes realitzaran un treball individual relacionat amb els continguts de l'assignatura.