FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA
Idoya Ferrero Ferrero

Idoya Ferrero Ferrero

Castellà: TEORIA 1

Tutories
PROBLEMES
Fermin Silvestre Capilla

Fermin Silvestre Capilla

Castellà: PROBLEMES 1,2

Tutories
Nuria Alemany Palomo

Nuria Alemany Palomo

Valencià: PROBLEMES 3

Tutories
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: PROBLEMES 4

Tutories
LABORATORI
Olga Agut Gari

Olga Agut Gari

Castellà: LABORATORI 3

Tutories
Fermin Silvestre Capilla

Fermin Silvestre Capilla

Castellà: LABORATORI 1,2

Tutories
Juan Jose Viciano Romero

Juan Jose Viciano Romero

Castellà: LABORATORI 1,2

Tutories
Alejandro José Barrachina Monfort

Alejandro José Barrachina Monfort

Castellà: LABORATORI 1,2

Tutories
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: LABORATORI 4

Tutories
TUTORIES
Idoya Ferrero Ferrero

Idoya Ferrero Ferrero

Castellà: TUTORIES 1

Tutories
AVALUACIÓ
Olga Agut Gari

Olga Agut Gari

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories
Fermin Silvestre Capilla

Fermin Silvestre Capilla

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories
Idoya Ferrero Ferrero

Idoya Ferrero Ferrero

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories
Grup B
TEORIA
Domingo José Vicent Font

Domingo José Vicent Font

Castellà: TEORIA 2

Tutories
María Luisa Nieto Soria

María Luisa Nieto Soria

Castellà: TEORIA 2

Tutories
PROBLEMES
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: PROBLEMES 8,7

Tutories
María Luisa Nieto Soria

María Luisa Nieto Soria

Castellà: PROBLEMES 6

Tutories
LABORATORI
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: LABORATORI 7

Tutories
María José Masanet Llodrá

María José Masanet Llodrá

Valencià: LABORATORI 5,6

Tutories
María Rosario Balaguer Franch

María Rosario Balaguer Franch

Castellà: LABORATORI 8

Tutories
TUTORIES
Domingo José Vicent Font

Domingo José Vicent Font

Castellà: TUTORIES 2

Tutories
AVALUACIÓ
María José Masanet Llodrá

María José Masanet Llodrá

Valencià: AVALUACIÓ 2

Tutories
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: AVALUACIÓ 2

Tutories
María Rosario Balaguer Franch

María Rosario Balaguer Franch

Castellà: AVALUACIÓ 2

Tutories
Grup C
TEORIA
Nuria Alemany Palomo

Nuria Alemany Palomo

Valencià: TEORIA 3

Tutories
PROBLEMES
Josefina Novejarque Civera

Josefina Novejarque Civera

Castellà: PROBLEMES 9,10

Tutories
LABORATORI
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: LABORATORI 9,10

Tutories
Josefina Novejarque Civera

Josefina Novejarque Civera

Castellà: LABORATORI 11,12

Tutories
TUTORIES
Nuria Alemany Palomo

Nuria Alemany Palomo

Valencià: TUTORIES 3

Tutories
AVALUACIÓ
Nuria Alemany Palomo

Nuria Alemany Palomo

Valencià: AVALUACIÓ 3

Tutories
Belén Gill de Albornoz Noguer

Belén Gill de Albornoz Noguer

Castellà: AVALUACIÓ 3

Tutories
Josefina Novejarque Civera

Josefina Novejarque Civera

Castellà: AVALUACIÓ 3

Tutories
Grup D
TEORIA
Josefina Novejarque Civera

Josefina Novejarque Civera

Castellà: TEORIA 4

Tutories
PROBLEMES
Ernesto José Morera Forés

Ernesto José Morera Forés

Castellà: PROBLEMES 11,12

Tutories
LABORATORI
Olga Agut Gari

Olga Agut Gari

Castellà: LABORATORI 13,14

Tutories
José Francisco Oliver Chordá

José Francisco Oliver Chordá

Castellà: LABORATORI 16

Tutories
Ernesto José Morera Forés

Ernesto José Morera Forés

Castellà: LABORATORI 15

Tutories
TUTORIES