SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura cal obtindre globalment, com a mínim, un 5.


b) Perquè es considere presentat en una convocatòria, l'alumne o l'alumna s'ha d'haver presentat a l'examen escrit i participat almenys en el 75% de les classes pràctiques i del laboratori.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16