Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Examen oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació consisteix en la resolució d'exercicis i problemes al llarg del semestre (30%), un examen escrit final (50%) i un examen oral (20%). Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5 (sobre 10). Es considerarà presentat en una convocatòria l'estudiant que s'hagi presentat a la prova escrita final.

La qualificació obtinguda en la part de resolució d'exercicis i problemes es pot guardar durant totes les convocatòries d'un mateix curs.

La segona convocatòria tindrà el mateix format i possibilitats que la prova final ordinària (examen escrit i oral).