Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals.

EP06 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva macroeconòmica i temporal.

EP15 - Conèixer, analitzar i sintetitzar les distintes escoles del pensament econòmic.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar un model macroeconòmic d’equilibri general en una economia oberta.

Ser capaç d’analitzar el problema de la desocupació des d’una perspectiva dinàmica.

Ser capaç d’analitzar el comportament de la macroeconomia considerant la interacció entre les generacions que componen la població.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Conèixer les interrelacions entre les macromagnituds i els tipus de canvi en una economia oberta.

Conèixer els models teòrics que expliquen els patrons de comerç internacionals.