SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals en les sessions de teoria, reforçades per classes pràctiques en grups més reduïts.
 
Preparació teoria:
  •  Contingut bàsic: manual de Garcia Delgado i Myro (2021) i web: Lecciones de Economía Española.
  • Material complementari desenvolupat pel professor en les classes de teoria.
Preparació pràctiques:
 
Participació activa i responsable dels estudiants en el desenvolupament de les classes pràctiques dedicades a la resolució de qüestions. Es valorarà positivament l'assistència a classe

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16