SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Teoria:

Classes magistrals

Discussions en grup sobre conceptes i procediments en control de qualitat

Pràctica:

Resolució de problemes i aspectes pràctics individuals, en grup i/o tutorizats pel professorat

Practiques en classe sobre la implantació de sistemes de qualitat en laboratoris químics

Seminaris:

Sessions de treball sobre conceptes y procediments estudiats en classes teòriques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16