SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

QU0901 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 7 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0902 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0904 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0905 - Química I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0906 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0907 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0910 - Química II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 6 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0912 - Química Analítica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0913 - Química Física I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0914 - Química Inorgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0915 - Química Orgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0916 - Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0917 - Química Analítica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0918 - Química Física II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0921 - Bioquímica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0922 - Química Analítica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0926 - Ciència dels Materials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0927 - Química Analítica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0928 - Química Física IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0934 - Cristal·loquímica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 41
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0940 - Modelització en Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0942 - Pràctiques en Empresa

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 13 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 6 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16