SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Blocs temàtics:

- Traducció de textos periodístics a l'anglés

- Traducció de textos científics/divulgatius a l'anglés

- Traducció de textos acadèmics a l'anglés

- Traducció de documents legals i administratius a l'anglés; traducció jurada

- Traducció de textos literaris a l'anglés

Dins dels blocs temàtics, s'abordaran les següents qüestions:
- Elements culturals, lèxics i sintàctics de l'original espanyol que poden plantejar problemes en la seua traducció a l'anglés
- Atenció al tipus, camp i gènere del text, així com al registre
- Ús de corpus lingüístics i altres recursos per a prendre decisions per a la traducció cap a un idioma no natiu
- Diferències entre les estructures sintàctiques en espanyol i anglés
- Diferències entre les regles de puntuació en espanyol i anglés
- Tècniques i estratègies per a resoldre problemes que sorgeixen en la traducció de textos de l'espanyol a l'anglés

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16