SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 0. Introducció. Generalitats: Aproximació al concepte d'indústria cultural i indústria creativa.

Tema 1.Les industries culturals i les industries creatives: economia creativa, societat creativa, ciutat creativa.

Tema 2. Classificació i radiografia econòmica de les Indústries Culturals i Creatives.

Tema 3. Perfils professionals i empreniment en l'àmbit de les industries culturals i creatives. Models de negoci en les industries creatives i culturals.

 

Tema 4

Principals característiques d'indústria editorial a Espanya.

Característiques principals de la indústria musical a Espanya.

Característiques principals de la indústria cinematogràfica a Espanya.

Principals característiques de la indústria del videojoc a Espanya.

Tema 5. Característiques principals de la premsa, la ràdio i la televisió a Espanya.

Tema 6. Característiques principals  d’altres industries denominades “creatives” a Espanya.

 

Programa pràctic

 

Treballs pràctics. (explicats en el apartat "criteris de superació assignatura")

 

 

SEMINARIS:

 

1.- Es subscriu a un dels grans seminaris del grau.

ó

2.- Fòrum cinematogràfic: Debat posterior. Sessió 1. Les indústries creatives i el desenvolupament econòmic del territori. Visionat i debat.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16