PU0939 - Tècniques d'Investigació Social Aplicada

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PRIMERA PART: FONAMENTS EPISTEMOLÒGICS I METODOLÒGICS DE LA INVESTIGACIÓ SOCIAL. 

TEMA 1. EL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ. PERSPECTIVES METODOLÒGIQUES.

TEMA 2. MOMENTS DE L'ORGANITZACIÓ I DISSENY DEL TREBALL D'INVESTIGACIÓ


SEGONA PART: LA PRODUCCIÓ DE LA INFORMACIÓ. PRINCIPALS TÈCNIQUES I PRÀCTIQUES D'INVESTIGACIÓ. 

TEMA 3. EL GRUP DE DISCUSSIÓ. 

TEMA 4. L'ENTREVISTA OBERTA. 

TEMA 5. L'ENQUESTA.