SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es basa en dos pilars metodològics fonamentals: el TREBALL AUTÒNOM i el TREBALL EN GRUP

Tots dos van profundament units i és molt important que abans d'enfrontar-se al treball en grup a l'aula, l'alumnat haja treballat autònomament a casa la matèria.

Les classes seguiran una metodologia activa que combinarà seminaris de debat sobre textos o altres materials aportats pel professorat o per l'estudiantat, i que es complementaran amb explicacions del professorat, activitats pràctiques i anàlisis i debats conjunts sobre casos pràctics.

Classe de pràctica

En cadascuna de les pràctiques que durant el curs es faran es plantejaran activitats pràctiques dirigides fonamentalment a encuriosir de l'alumne i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats en teoria. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica d'accions relacionades amb la gestió d'intangibles. Els grups treballaran conforme a les indicacions de la professora i els treballs s'exposaran a l'aula.

IMPORTANT. S'aconsella l'atreviment en les idees i el saber gestionar el risc de les propostes.

Seminari d'avaluació obligatòria

Hi haurà un seminari que es plantejarà a durante el curs acadèmic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16