SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aprenentatge cooperatiu i progresiu basat en les interaccions:

-professorat ←→ estudiantat

-estudiantat ←→ estudiantat

Les classes seguiran una metodologia activa i participativa que combinarà les explicacions de la professora amb activitats pràctiques, visionat i anàlisi d'exemples.

Es treballara a mode de seminaris de debat, reflexió i reformulació de materials i casos aportats per la professora o l'estudiantat, qui dinamitzarà també part d'alguna sessió. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16