SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció. Una mirada sociològica a la societat de consum. Una mirada al sistema. Els efectes de la crisi sobre les pràctiques de consum.

PRIMERA PART: L’ANALISI SOCIOLOGICA DEL CONSUM 

Tema 2. El concepte sociològic de consum. La crítica al concepte empirista de consum. El consum com a pràctica social. Criteris de valoració dels productes i lògiques implicades en el procés de consum. La comunicació publicitària i la producció de valors-signe. Algunes reflexions sobre les tendències actuals en el camp de la publicitat.

Tema 3. Estructura social i consum. Desigualtat social i consum. Espai, posició i situació social. La sociologia del consum de Pierre Bourdieu. Competitivitat distintiva. Posicions socials i estils de vida. Posicions socials i consum cultural

Tema 4. El paper del consum en el procés de construcció de les identitats. Caos postmodern en el consum? Identitat i diferència. Individualització, fragmentació social i estils expressius. El consumidor hedonista i democràtic. De la postmodernitat a l'hipermodernitat. Individualisme, identitat i consum; visions crítiques. Consum cultural i consum audiovisual. Plantejaments i debats recents.  

SEGONA PART: LA SOCIETAT DE CONSUM

Tema 5. Gènesi, desenvolupament i crisis de la societat de consum de masses. El naixement de la societat de consum de masses. El desenvolupament de la “cultura del consum”. Crisi de la societat de consum de masses. Globalització econòmica i fragmentació social. 

Tema 6. La formació de la societat de consum a España. Antecedents. Etapes de desenvolupament de la societat de consum de masses. Característiques específiques del model de consum espanyol. El paper jugat per la publicitat.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16