SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat (tant de forma individual com grupal).


La distribució de les classes serà la següent:

  • 2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants)
  • 2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir de diversos exercicis. Aquests són els següents:

  1. Elaboració i locució de notícies radiofòniques a partir de material subministrat pel professorat
  2. Elaboració i locució de notícies radiofòniques a partir de material propi
  3. Realització d'un butlletí horari per al mitjà radiofònic
  4. Elaboració de notícies televisives a partir de material subministrat pel professorat
  5. Elaboració de notícies televisives a partir de material propi

Igualment, l'assignatura comptarà amb un seminari d'assistència obligatòria, el contingut de la qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16