SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA

Tema 1. La producció audiovisual: concepte, dimensions, formats i peculiaritats.

Tema 2. Passat i present de la producció audiovisual. 

Tema 3. El procés de producció audiovisual. 

Tema 4. Qui és qui en la producció audiovisual.

Tema 5. El productor i el seu equip.

Tema 6. La documentació de la producció.

 

PRÀCTIQUES

1. BRAINSTORMING

2. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (I): AVALUACIÓ INICIAL DE PROJECTES DE PRODUCCIÓ

3. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (II): EL PITCHING

4. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (III): PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE PRODUCCIÓ

5. DESGLOSSAMENTS DE PRODUCCIÓ

6. PLA DE PRODUCCIÓ

7. PRESSUPOST

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16