SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0921 - Redacció Publicitària

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologia d'aprenentatge

En les sessions teòriques s'utilitzarà principalment la classe magistral per exposar els principals continguts de l'assignatura. L'exposició es farà de forma interactiva i es proposarà la resolució de casos i exemples amb la finalitat d'entaular un diàleg o debat respecte dels continguts per entendre i assimilar.

En les sessions pràctiques i vinculades als diferents temes s'aplicaran els conceptes teòrics apresos a través del desenvolupament de casos pràctics concrets, tant en grup com de forma individual

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16