SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en TEORIA , PRÀCTICA I SEMINARI:

1. TEORIA. 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants). La transmissió de coneixements es basa en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professorat i la participació a classe dels alumnes ( comentaris sobre l'aplicació teòrica sobre fragments audiovisuals ) . 

2. PRÀCTICA. 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants).

A classe: En la segona fase (pràctica i teòrica), a les classes la professora explicarà nocions bàsiques de guió i es comentaran produccions audiovisuals claus per entendre la narrativa audiovisual publicitària: gag visual, tràilers, openings, títols de crèdit, etcètera. S'estimula la vessant pràctica a través de la realització d'una peça audiovisual curta.

Producció d'una peça audiovisual de curta durada: L'alumnat s'organitzarà per grups i realitzarà (des del guió fins a la producció final) un espot o peça audiovisual de curta durada fora de les classes. En el seu lliurarà també adjuntar un dossier. 

3. SEMINARI.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16