SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AB43 - Estructures Socials del Món Contemporani

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

R43 - Estructures Socials del Món Contemporani

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16