SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Gèneres periodístics

1.1. Concepte

1.2. Classificació

1.3. Característiques


2. La producció de la notícia

2.1. Definició

2.2. La piràmide invertida com a estructura bàsica

2.3. Les fonts d'informació

2.4. L'atribució

2.5. Rutines productives. Entre la informació i la publicitat


3. La redacció de la notícia

3.1. El titular de la notícia

3.2. Estils de citació

3.3. El lead o primer paràgraf

3.4. El cos de la notícia

3.5. Els recursos

3.6. La nota de premsa


4. El reportatge

4.1. Definició de reportatge

4.2. Característiques bàsiques

4.3. L’estructura del reportatge

4.4. Els recursos


5. L'entrevista 

5.1. Definició d’entrevista

5.2. Característiques bàsiques

5.3. Els recursos

   

6. La crònica

6.1. Definició de crònica

6.2. Característiques bàsiques

6.3. L’estructura de la crònica

6.4. Estil i tècnica de realització

 

7. Redacció periodística en Internet

7.1. L’entorn digital

7.2. Característiques de la informació digital

7.3. Els gèneres en el periodisme digital

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16