SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

200 - Competència per a identificar i conèixer els paradigmes més rellevants del camp de les ciències de la comunicació.

183 - Competència per a detectar les principals característiques i funcions de les interaccions comunicatives impulsades pels mitjans de comunicació de massa.

176 - Competència per a conèixer els conceptes bàsics del camp de les ciències de la comunicació.

127 - Capacitat per a identificar els elements, lògiques i dinàmiques del procés comunicatiu.

100 - Capacitat per a detectar i avaluar, críticament, els efectes i conseqüències derivades de la comunicació mediàtica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16