SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En l'assignatura se cerca un equilibri entre l'exposició del professorat, el treball individual i el treball col·lectiu

La metodologia es basarà en la conjunció de:

- Classes teòriques,  presencials, en les quals el professorat explicarà els principals conceptes i els continguts bàsics dels temes. Es donarà motiu a la discussió a fi d'afavorir la dissolució de dubtes i arribar a consensos.

- Classes pràctiques, individualitzades o en grup, supervisades pel professorat, referides a l'anàlisi, interpretació, crítica i debat de materials històrics (textos escrits, materials fílmics o televisius). Exposicions en l'aula.

- Tutories personalitzades (treballs voluntaris i seguiment d'activitats previstes en l'assignatura).

- Tutories en grup (disseny i realització de treballs de grup).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16