Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

 Examen teòric

       La primera part de la prova escrita consistirà en una bateria de preguntes breus, tipus test o de resposta inferior a les sis línies, sobre els continguts de l'assignatura. El seu valor serà d'1 punt en la nota final, però a diferència de les altres proves seran necessari aconseguir una  puntuació superior al 60% per a poder realitzar les proves de desenvolupament i a l'examen pràctic. La duració d'aquest examen serà de 75 minuts. L'estudiant disposarà del material que considere oportú durant l'examen.

       La segona part de la prova escrita consistirà a tractar de respondre dues preguntes de desenvolupament, entre diverses propostes. (sobre 3 punts). La duració serà superior a les dues hores. L'estudiant disposarà del material que considere oportú durant l'examen.

 

Examen Pràctic

 

       Consistirà en l'anàlisi d'una imatge estàtica o de la seqüència d'un film, a triar entre diverses alternatives, per al que disposaran de temps un mínim de 90 minutes  (sobre 3 punts). L'estudiant disposarà del material que considere oportú durant l'examen.

 

 

 

Pràctiques

 

       L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics:

 •       Pràctiques de tipus 1: realització de xicotetes tasques que seran sol·licitades als i les estudiants, de manera individual, en terminis de temps bastant breus. Les pràctiques de tipus 1 tindran un pes d'un 10% (sobre 1 punt), escindit del 30% total per a la “elaboració de treballs acadèmics”. i es refereixen a les comentaris crítics realitzats pels i les estudiants d'una exposició, un film i de les conferències programades sobre anàlisis de la imatge que hauran impartit experts convidats de la Universitat Jaume I i d'altres universitats com a seminari de la assignatura

       Pràctiques de tipus 2: anàlisi de textos audiovisuals concrets (pintures, fotografies i seqüències de pel·lícules), de lliure elecció per part del grup (d'entre quatre i sis membres). Les pràctiques de tipus 2 tindran un pes d'un 20%, escindit del 40% total per a la elaboració de treballs acadèmics..

 Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats en classe i publicats a l'aula virtual en les sessions de presentació de l'assignatura. La nota mínima exigida de cada prova o pràctica per a computar en la mèdia de la assigtura será de 4'5 punts sobre 10 llevat de la primera prova que