SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 4 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0903 - Lingüística

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 7 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 9 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 14 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0913 - Anglès Acadèmic

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0923 - Anglès Antic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 11 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 28 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0929 - Anglès Mitjà i Modern

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0931 - Teatre en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0938 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 4 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0947 - Shakespeare en el seu Context

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 1 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0948 - Anglès Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 1 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0958 - Usos de l'Anglès Oral

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EA0965 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 2 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16