SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0965 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La informació que apareix en aquest apartat (i en tota la guia docent) està basada en la Normativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars (veure ahttp://www.uji.es/serveis/oipep/). Encara que la present guia docent pretén ser un desenvolupament específic d’aquesta normativa, en cas de qualsevol informació contradictòria que poguera aparèixer, sempre serà la normativa el document que prevalga.


Com part de la metodologia que regeix l’assignatura, les persones implicades en aquesta són el coordinador o coordinadora de pràctiques, el professorat tutor, els supervisors i les supervisores i l'estudiantat


Totes les funcions d'aquestes persones estan establertes en la Normativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16