Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Es considerarà que un alumne està presentat quan realitze l'examen escrit de la corresponent convocatòria. A més, en segona convocatòria també es considerarà com presentat tot alumne que, havent-se presentat a la primera, sol·licite via Aula Virtual conservar la nota d'examen aconseguida llavors.

En cada convocatòria es considerarà que un alumne supera l'assignatura si es presenta en eixa convocatòria i la seua mitjana ponderada de notes és igual o major que cinc.

La ponderació que s'aplica és la següent:

 • El 50% que correspon a avaluació de pràctiques es reparteix així:
  • Un 40% correspon a un treball amb diversos lliuraments:
   • Respectar els terminis proposats per al lliurament progressiu del contingut del treball al llarg del semestre es bonifica amb un 8%.
   • Al contingut lliurat li correspon el 32% restant.
  • Un 10% correspon a altres proves d'avaluació sobre les pràctiques.
 • El 50% d'examen correspon íntegrament a una prova final.

Un 82% de la puntuació de l'assignatura (examen final més contingut del treball) és recuperable en segona convocatòria. El 18% restant no és recuperable, sinó que la corresponent puntuació obtinguda en primera convocatòria es conserva en la segona.