SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PE0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


L'assignatura s'imparteix en anglès i castellà.

Independentment de la llengua usada com a llengua vehicular durant les sessions teòriques o pràctiques, l'alumnat podrà dirigir-se al professorat en la llengua oficial (anglès, valencià o castellà) que desitge.

Com a metodologia didàctica es proposa l'aprenentatge cooperatiu.

Es combinen sessions teòriques i sessions pràctiques centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat. La distribució de les classes serà la següent:

  • 2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants)
  • 2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).
S'espera de l'alumnat una participació activa en les sessions de l'assignatura. El correcte desenvolupament d'aquestes sessions demanda la lectura prèvia de textos especialitzats (parts concretes del manual i textos de referència) dels quals seran informats els alumnes amb antelació suficient.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16