SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0950 - Teoria i Tècnica del Guió

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. La creació d'una història a partir d'una imatge

2. La creació d'una història a partir d'una notícia de premsa

3. L'adaptació literària a les imatges

4. Elaboració de les primeres fases del guió des d'una idea original

5. Elaboració del guió literari

6. Perspectiva general sobre la confecció del guió tècnic

7. Elaboració del guió tècnic i del guió il·lustrat, si escau

8. Elaboració final del guió tècnic

9. Exposició, per part de cada grup, dels guions i entrega de la documentació final elaborada

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16