Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 30% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

El 10% corresponent a la resolució de casos s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

El 60% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmics, prototips i observació/execució de tasques i practiques corresponents a la part pràctica de l'assignatura, es desglossen en les següents activitats:

  • 10% - Elaboració i locució de notícies radiofòniques a partir de material subministrat pel professorat i a partir de material propi (Pràctiques 1 i 2). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.
  • 10% - Elaboració de notícies televisives a partir de material subministrat pel professorat (Pràctica 4). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.
  • 40% - Realització d'un butlletí horari per al mitjà radiofònic i elaboració de notícies televisives a partir de material propi (Pràctiques 3 i 5). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

En totes aquestes activitats, la nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un zero i, per tant, la impossibilitat de fer la mitjana per a superar l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.