SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

El temari de l'assignatura està integrat per vuit temes o unitats didàctiques, els quals s'agrupen en tres blocs temàtics que doten de coherència i cohesió als continguts que s'imparteixen en l'assignatura.

 

Bloc 1. Introducció: definició, contextualització i mètodes d'estudi

 

Tema 1. L'ecosistema comunicatiu.

 

Tema 2. El fenomen de la globalització comunicativa.

 

Tema 3. L'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu.

 

Bloc 2. Dimensions del sistema comunicatiu: conceptualització, efectes i agents actuals

 

Tema 4. La dimensió tecnològica de l'ecosistema mediàtic.

 

Tema 5. La dimensió econòmica de l'ecosistema mediàtic.

 

Tema 6. La dimensió política de l'ecosistema mediàtic.

 

Bloc 3. Els sectors comunicatius de l'ecosistema: estructura sectorial i estructura amb perspectiva de gènere

 

Tema 7. L'estructura de l'ecosistema comunicatiu per sectors.

 

Tema 8. Els mitjans de comunicació de servei públic (MSP): reptes en l'espai de convergència mediàtica.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16