SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA

Tema 0. Presentació de l'assignatura i aproximació a la fotografia

Tema 1. Teoria de la fotografia. Un punt de partida

  

BLOC 2. ENTRE LA CIÈNCIA I LA MÀGIA

Tema 2. Llums i ombres

Tema 3. Veure, mirar, enquadrar. Construir (i desconstruir) l'espai

Tema 4. El temps. Instant, duració, seqüència

Tema 5. Edició i narrativa fotogràfica. De la imatge al sentit 

 

BLOC 3. GÈNERES I DISCURSOS DE LA FOTOGRAFIA

Tema 6. El subjecte com a objecte

Tema 7. La fotografia com a forma d'expressió artística

Tema 8. Els girs del discurs documental

Tema 9. La complexitat discursiva del fotollibre

Tema 10. Ètica i manipulació en el fotoperiodisme actual

 

 BLOC 4. CONCLUSIONS

 Tema 11. Conclusions de l'assignatura

 

PRÀCTIQUES

Exercicis tècnics

Projecte fotogràfic

 

SEMINARI

Activitat vinculada al Festival Imaginària. Fotografia en Primavera, el qual es desenvolupa a Castelló durant el mes de maig.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16