CA0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs combinarà tant explicacions teòriques com sessions pràctiques, incloent-hi treball individual, en parelles i en grup. Es donarà importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l’assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories (programades per correu electrònic) també es recomanen perquè l'estudiantat puga orientar-se en el seu procés d’aprenentatge durant el curs.