SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Seminaris

70 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 210
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

Capacitat de gestió de la informació.

Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16