SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TU0933 - Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari


1. TURISME I ESPAI

1.1. Els elements bàsics del turisme com a fenomen espacial

1.2. La regió turística


2. L'ARTICULACIÓ TERRITORIAL DEL SISTEMA TURÍSTIC

2.1. Especificitat i diversitat de l'espai de destinació turística

2.2. Factors de diferenciació de l'espai turístic


3. MODELS TEÒRICS D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

3.1. Tipologies i models d'espais de destinació turística

3.2. La planificació del turisme des d'un enfocament sistemàtic

3.3. Perspectives en la planificació del turisme

3.4. La integració dels ODS en la planificació i ordenació del turisme

3.5. Accions i polítiques institucionals amb incidència en la planificació turística4. LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA INTEGRADA

4.1. Objectius

4.2. El desenvolupament turístic integrat: conceptualització

4.3. Els elements del sistema turístic integrat5. APLICACIÓ METODOLÒGICA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA INTEGRADA PER A ÀREES SUPRAMUNICIPALS

5.1. Zonificació i delimitació de l'espai

5.2. Anàlisi dels aspectes bàsics i preturístics de l'espai

5.3. Anàlisi i avaluació analítica dels elements del sistema turístic

5.4. Diagnòstic, objectius i disseny d'estratègies

5.5. Programes per a les diferents unitats ambientals turístiques

5.6. Estudi de casos 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16