SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Examen escrit: 80% de l'assignatura

Prova escrita sobre el temari i resolució de pràctiques.

S'haurà d'aprovar la prova escrita per tal que es puguen avaluar les pràctiques del curs.

Pràctiques durant el curs: 20% de l'assignatura

L'alumnat es considerarà presentat amb la realització de l'examen escrit.

La nota de les pràctiques elaborades per a la primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16