SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1.    DEFINICIÓ I HISTÒRIA DEL CONCEPTE DE PATRIMONI I BÉ CULTURAL.

2.    TIPUS DE PATRIMONI I BÉNS.

3.    LA LLEI DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL.

4.    LA LLEI VALENCIANA DEL PATRIMONI CULTURAL.

5.     ORGANITZACIONS INTERNACIONALS.

6.     EL PATRIMONI CULTURAL COM A RECURS TURÍSTIC.

7.    CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ.

8.    EL PATRIMONI DEL MOBLE.

9.    EL PATRIMONI INMOBLE.

10. EL MUSEU: HISTÒRIA I ORGANITZACIÓ.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16