SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Atés que es tracta d'una assignatura compartida per tres àrees, convé especificar que les classes es dividiran a parts iguals entre Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret Financer i Tributari.

Durant el temps assignat a cada part, el professor responsable de la mateixa intercalarà les ensenyances teòriques amb les pràctiques. Entre estes segones, la resolució de casos i problemes ocuparà una part important. Així mateix, es guiarà els alumnes perquè elaboren un treball acadèmic.

Es recomana l'assistència a les classes i molt especialment a la primera de cada part (on es donaran indicacions importants per al desenrotllament de l'assignatura), a més de la constant consulta de l'aula virtual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16