Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

El  mètode d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura consistirà en un debat crític realitzat en un fòrum obert per la professora a l'Aula Virtual, a partir de diverses qüestions plantejades al fil dels materials proposats.

Es considerarà superada la prova en funció de l'argumentació crítica (no merament opinions o dades descriptives) desenvolupada en el debat. 

Així mateix, la interacció entre l'alumnat serà contemplada com a factor positiu a l'hora d'avaluar.

A. Les parts en què es divideix l'avaluació són:

1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 50%

2. Presentació de dossier de reflexió crítica: 50%

B. L'estudiantat haurà de treure un mínim de 2,5 sobre els 5 punts corresponents en cadascuna de les parts de què està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).

Requisits per a considerar com presentat/da a un/a estudiant en una convocatòria:

Es considerarà presentat/da en una convocatòria si ha presentat el dossier de reflexió crítica (part 2 de l'avaluació).

Es considerarà no presentat si no ha lliurat el dossier.

El dossier de reflexió crítica es pot presentar en segona convocatòria.