Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

80%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima exigible per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10.

B) L'avaluació s'obtindrà a partir de dos components:

- Elaboració de treballs acadèmics (20% nota final). Aquest apartat inclou les activitats obligatòries de seguiment a realitzar obligatòriament en cadascun dels temes (participació en fòrums, resposta de test, lliurament de resums de lectures, etc.)

- Resolució d'exercicis i problemes(80% nota final). Elaboració d'un treball teòric pràctic de tipus individual.

És necessari aprovar, per separat, els dos tipus de prova del sistema d'avaluació per a superar l'assignatura. L'alumne es considerarà presentat en el moment lliure el treball teòric-pràctic final.