Temari

Temari

Tema 1. La professionalització de la comunicació política
Tema 2. Rutines professionals dels gabinets de comunicació política
Tema 3: Eines professionals en els gabinets de comunicació política
Tema 4: Pautes de relació amb els mitjans
Tema 5: La comunicació política institucional: processos de decisió