Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

70%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

10%

Criteris de superació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit (20%)
 
Activitats de síntesis i de presentació d'informació (60%)
 
Qüestionaris online d'avaluació (20%)
 
 
 
L'avaluació serà un procés contínu en aquesta assignatura. S'exigirà la participació en, almenys, 5 dels fòrums de discussió i accions promogudes pel professor per a obtenir una qualificació positiva. La participació en fòrums suposarà un 15% de la nota final. L'element bàsic per a l'avaluació serà el treball personal realitzat per cada alumne, un curtmetratge documental d'uns 5-10 minuts de durada l'avaluació de la qual estarà vinculada a l'exposició oral online del seu treball en el marc del mòdul i que es complementarà amb el corresponent treball escrit individual.