Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBP030 - Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals

60%

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l’alumnat haurà de obtindre un 5 (sobre 10) en cadascú dels apartats de l'avaluació: 

Activitats de síntesi i de presentació d'informació: pondera 40%

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals: pondera 60%

Durant el curs es realitzarà un assaig crític sobre textes proposats per la professora. Així mateix, l'alumnat haurà de realitzar un exercici final  l'assignatura que haurà de ser lliurat, com a data límit, una semana després del tancament de l'assignatura.