Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBP030 - Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació.

CE03 - Analitzar en profunditat el camp de la direcció estratègica de la comunicació d'empreses i institucions, tant en la seua naturalesa intangible identitat visual, comunicació i cultura corporativa com en les seues interrelacions funcionals financera, comercial, de producció, etc.

CE07 - Avaluar les oportunitats de negoci i els àmbits del mercat comunicatiu digital més apropiats per a posar en marxa projectes originals i innovadors.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'analitzar les percepcions d'imatge i reputació que d'una empresa o institució tenen els seus diferents públics objectius.

Desenvolupar i aplicar plans de treball i de revisió pressupostària adequats per a la realització d'auditories de reputació, marca i imatge per part de consultores externes.

Avaluar les diferents metodologies d'anàlisi que es poden dur a terme per a investigar la imatge, la marca i la reputació d'una organització i saber combinar el conjunt de tècniques quantitatives i qualitatives més adequades.