Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

40%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

30%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals

10%

Criteris de superació

  1. A)  La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts.

  2. B)  L'avaluació de l'assignatura consistirà en el desenvolupament d'una sèrie de proves de síntesi de la informació i un treball final escrit que s'entén com una activitat de síntesi de tot l'après en l'assignatura. Així mateix, es valorarà també la correcta resolució d'una serie qüestionaris on-line d'avaluació.