Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

70%

Qüestionaris en línia d'avaluació

30%

Criteris de superació

Els sistemes d'avaluació establerts són dos:

- Treball final escrit: 70% de la nota

- Qüestionaris online d'avaluació (un per cada tema): 30% de la nota

És necessari obtenir, com a mínim, un 5 de mitjana en cadascun dels sistemes d'avaluació establerts.

És necessari realitzar totes les proves establertes en cadascun dels sistemes d'avaluació per superar l'assignatura (treball final + 5 qüestionaris).