Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació.

CE03 - Analitzar en profunditat el camp de la direcció estratègica de la comunicació d'empreses i institucions, tant en la seua naturalesa intangible identitat visual, comunicació i cultura corporativa com en les seues interrelacions funcionals financera, comercial, de producció, etc.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar en profunditat les últimes tendències en el camp de la investigació científica del periodisme.

Avaluar en profunditat els mètodes i tècniques d'investigació relacionats amb l'anàlisi de contingut de la informació periodística.