SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)

Assignatures

SBO018 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Anual - Projecte final

15
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16